Estland.

 

Once a year, go someplace you’ve never been before.

(Dalai Lama)


Matsalu National Park: vogels maar vooral koeien.

Gelegen rond de Baai van Matsalu is dit nationale park een van de grootste vogelreservaten in Europa. Het hele gebied, samen met ongeveer 50 eilanden die voor de kust liggen, werd in een nationaal park ondergebracht voornamelijk om de broedgebieden en rustplaatsen van een paar miljoen trek- en watervogels uit Europa te beschermen, maar ook ter bescherming van een aantal landschappen die specifiek zijn voor West-Estland zoals beboste graasweiden.

Lees meer »

Muhu en Saaremaa: eilandhoppen in Estland.

De eilanden van Estland, waar natuur en tradities niet veel veranderd zijn. De tijd heeft hier dan ook letterlijk 45 jaar stilgestaan. Saaremaa was immers tijdens de Sovjettijd verboden terrein voor buitenlanders maar ook Esten zelf geraakten maar moeilijk tot op het eiland tenzij met speciale toestemming. Reden was het verdedigingssysteem en de sovjetbunkers op Saaremaa.

Lees meer »

Soomaa National Park: Estland en 'Into The Wild'.

Vijf grote moerassen, een aantal kleinere poelen, een groot drassig veengebied en een rivier met zijriviertjes, dat alles samen vormt het Soomaa National Park. Vooral merkwaardig omwille van het fenomeen van een vijfde seizoen in april, aan het eind van de winter.

Lees meer »

|| Volg Ticket To Travel ook op Instagram.